Les plus beaux textes sur saint Jean l'évangéliste
Tác giả: S.E. Mgr Villepelet
Ký hiệu tác giả: VI-S
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010993
Nhà xuất bản: La Colombe
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 22
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích