Cùng học Lời Chúa. Tin mừng Gioan
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007673
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007674
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007675
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1  
Lời tựa (1,1-18) 15
Lời chứng của ông Gioan (1,19-34) 22
Các môn đệ đầu tiên (1,35-51) 27
CHƯƠNG 2  
Tiệc cưới Cana (2,1-12) 35
Chúa Giêsu tẩy uế đền thờ (2,13-22) 41
CHƯƠNG 3  
Chúa Giêsu và Nicôđêmô (3,1-21) 47
Sứ vụ của Chúa Giêsu tai Giuđê, lời chứng cuối cùng của ông Gioan (3,22-36) 53
CHƯƠNG 4  
Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria (4,1-42) 59
Chữa lành đứa con của viên cận vệ (4,43-54) 69
CHƯƠNG 5  
Chữa một người đau ốm tai hồ nước Beetsdatha (5,1-18) 73
Những sự kiện xảy ra sau phép lạ (5,9b-18) 76
Diễn từ về công việc của Chúa Con (5,19-47) 80
CHƯƠNG 6  
Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều (6,1-15) 89
Chúa Giêsu đi trên mặt nước (6,16-21) 94
Diễn từ về bánh hằng sống 96
Phản ứng sau diễn từ bánh hằng sống (6,60-71) 104
CHƯƠNG 7  
Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ lều (7,1-13) 109
Chúa Giêsi giảng dạy trong đền thờ (7,14-52) 113
CHƯƠNG 8  
Người phụ nữ ngoại tình (8,1-11) 125
Tranh luận với người Do thái (8,12-59) 129
CHƯƠNG 9  
Chữa một người mù từ thuở mới sinh (9,1-41) 143
CHƯƠNG 10  
Vị mục tử nhân lành (10,1-21) 155
CHƯƠNG 11  
Anh Ladarô sống lại (11,1-44) 167
Thủ lãnh Do Thái quyết đinh giết Chúa Giêsu (11,45-57) 175
CHƯƠNG 12  
Xức dầu thơm tại Bêtania (12,1-11) 181
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia (12,12-19) 186
Chúa Giêsu loan báo về sự tôn vinh và cái chết (12,20-50) 189
CHƯƠNG 13  
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ (13,1-20) 203
Chúa Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội (13,21-30) 209
Mệnh lệnh với (13,31-38) 213
CHƯƠNG 14  
Chúa Giêsu là đường dẫn tới Chúa Cha (14,1-14) 219
Chúa Giêsu hứu ban Chúa Thánh Thần (14,22-31) 220
Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện (14,22-31) 221
CHƯƠNG 15  
Quan hệ với Chúa: Cây nho với cành nho (15,1-11) 233
Quan hệ với nhau (15,12-17) 234
Quan hệ với thế gian (15,18-27) 235
CHƯƠNG 16  
Sự bách hại (16,1-4a) 243
Đấng bảo trợ sẽ đến (16,5-15) 244
Niềm vui của các môn đệ 244
CHƯƠNG 17  
Cầu nguyện cho chính mình 253
Cầu cho các môn đệ (16,16-33) 254
Cầu nguyện cho những người tin (17,20-26) 255
CHƯƠNG 18-19  
Chúa Giêsu bị bắt (18,1-11) 263
Chúa Giêsu trước ông Khanna và Phêrô chối thầy (18,12-27) 267
Chúa Giêsu trước tổng trấn Philatô (18,28-19,16a) 273
Chúa Giêsu trên thập giá (19,16b-42) 281
CHƯƠNG 20  
Ngôi mộ trống (20,1-10) 293
Hiện ra với bà Maria Mácđala (20,11-18) 294
Hiện ra với các môn đệ (20,19-31) 295
CHƯƠNG 21  
Hiện ra ở bên biển hồ  Tibêria (21,1-14) 307