The Quest for the Origin of John's Gospel: A Source-Oriented Approach
Tác giả: Thomas L. Brodie
Ký hiệu tác giả: BR-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008596
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích