Évangile selon saint Jean
Tác giả: Père Alfred Durand, SJ.
Ký hiệu tác giả: DU-P
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011897
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1927
Khổ sách: 19
Số trang: 591
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích