Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Phục sinh, chính là Ta
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001571
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001707
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002695
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013974
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngỏ lời 1
Lưu ý cần thiết 3
Bảng các chữ tắt 4
Sách Tham khảo 7
CHƯƠNG IX: LÀ SỰ SÁNG, ĐỨC YÊSU CHỮA MÙ ĐƯỢC SÁNG (9.1-41) 19
NHẬP ĐỀ : Chương 9 liên hệ với cảnh lễ Lều 21
BỐ CỤC 9.1-10.21 25
I. Hoàn cảnh câu chuyện (9.1-5) 25
II.Việc chữa lành (9.6-7) 41
III. Người mù và các láng giềng (9.8-12) 47
IV. Biệt phái điều tra sơ bộ (9.13-17) 49
V. Cha mẹ anh mù bị thẩm vân (9.18-23) 58
VI. Điều tra anh mù lần thứ hai (9.24-34) 62
VII. Từ sáng mắt đến sáng tâm hồn (935-38) 84
là người lạ, là kẻ chăn thuê (9.39 - 10.21) 93
CÁC BÀI ĐỌC THÊM của ch. IX 105
CHƯƠNG X: MỤC TỬ TỐT LÀNH (10.1-21) 115
NHẬP ĐỀ 117
Khúc một: Dụ ngôn : đi vào ràn chiên (10.1-6) 120
người lạ, kẻ chăn thuê (10.7-13) 134
Khúc ba : Thí mạng do kết hiệp hiểu biết và yêu thương (10.14-18) 171
Khúc kết luận : Chia rẽ giữa "người Do Thái" (10.19-21) 200
NHÌN LUI 202
ĐỨC YÊSU VÀ LỄ CUNG HIẾN (10.22-42) 206
NHẬP ĐỀ 207
BỔ CỤC 212
I. Cảnh trí (cc.22-23) 213
II. "Người Do Thái" nêu vấn đề Thiên sai (c.24) 214
III. Đáp : Lý do hiện hữu của địa vị thiên sai (cc.25-30) 217
còn "người Do Thái" cho là lộng ngôn (cc.31-39) 237
V. Kết thúc hiện diện của Đức Yêsu (cc.40-42) 260
TÓM KẾT CÁC CHƯƠNG V - X : về lễ hội Do Thái 265
CHƯƠNG XI: ĐỨC YÊSU LÀ SỰ PHỤC SINH (11.1-54) 272
NHẬP ĐỀ 274
BỐ CỤC chi tiết (theo Moloney) 279
I. Vào đề (cc.1-6) 280
II. Hai quyết định (cc.7-16) 297
III. Đức Yêsu và Mácta (cc.17-27) 311
IV. Đức Yêsu và Maria (cc.28-37) 339
V. Phép lạ hoàn sinh (cc38-44) 356
VI. Đại Hội Đồng Do Thái lên án tử Đức Yêsu (cc.45-54) 382
TÓM KẾT 409
ĐOẠN CHUYỂN TIẾP (11.55-57) 411
CHƯƠNG XII: XỨC DẦU TẠI BÊTHANIA (12.1-11) 427
NHẬP ĐỀ 428
Cảnh một: Xức dầu cho Đức Yêsu ở Bêthania (cc.1-8) 428
Cảnh hai: Quyết định giết Đức Yêsu và cả Ladarô (cc.9-11) 453
Cảnh ba: Vào thành Yêrusalem (cc.9-19) 459
Cảnh bốn: Giờ đã đến (cc.20-36) 484
Cảnh năm: Hai đoạn tóm kết sứ vụ Đức Yêsu (cc.37-50) 571
I) Kết luận sách Các Dấu Lạ 572
II) Tuyên bố toát yếu sứ vụ (cc.44-50) 596
TÓM KẾT 610
KẾT LUẬN CHUNG CHO SÁCH CÁC DẤU LẠ 611
MỤC LỤC 625