John and His Witness
Tác giả: Raymond F. Collins
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003843
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích