Thiên Chúa là tình yêu
Phụ đề: Hướng dẫn đọc chung Tin mừng thánh Gioan
Nguyên tác: Dieu est amour
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009945
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU 5
1. CÙNG KHÁM PHÁ TÌNH YÊU CHÚA CHA 15
Diễn tiến cuộc gặp gỡ 16
Để đào sâu: “Ngôi nhà các chứng nhân” 21
2. ĐỨC GIÊSU - NGÔI LỜI CỦA CHÚA CHA 27
Bài đọc tiếp (Ga 1, 1 - 51) 28
Hướng dẫn đọc Ga 1, 1-18 29
Để đào sâu: Đức Giêsu mạc khải Chúa Cha 37
3. SINH BỞI ƠN TRÊN 42
Bài đọc tiếp (Ga 2, 1 - 4, 42) 43
Hướng dẫn đọc Ga 3, 1-12 44
Để đào sâu: môn đệ của Đức Giêsu 50
4. NƯỚC HẰNG SỐNG 55
Bài đọc tiếp (Ga 2, 1-4, 42) 56
Hướng dẫn đọc Ga 4, 1-15 57
Để đào sâu: Những biểu tượng trong Tin Mừng Gioan 63
5. ĐỨC GIÊSU KITÔ - BÁNH HẰNG SỐNG 67
Bài đọc tiếp (Ga 4, 43 - 6, 71) 68
Hướng dẫn đọc Ga 6, 51 -59 69
Để đào sâu: Các bí tích - Thánh Thể 75
6. ĐỨC GIÊSU - ƠN THA THỨ CỦA CHA 80
Bài đọc tiếp (Ga 7,1-8, 59) 81
Hướng dẫn đọc Ga 8, 1-11 82
Để đào sâu: Thiên Chúa là Cha 88
7. MỤC TỬ NHÂN LÀNH 94
Bài đọc tiếp (Ga 9, 1 - 10, 42) 95
Hướng dẫn đọc Ga 10, 11-18 97
Để đào sâu: Lắng nghe Đức Giêsu để nhận biết sự thật... 104 104
8. NẾU CÓ THẦY Ở ĐÂY 109
Bài đọc tiếp (Ga 11 - 12) 110
Hướng dẫn đọc Ga 11, 17 -27 111
Để đào sâu: Đức tin trong Tin Mừng Gioan 118
9. PHÚC THAY NGƯỜI PHỤC VỤ 123
Bài đọc tiếp (Ga 13, 1-14, 31) 124
Hướng dẫn đọc Ga 13, 1-17 125
Để đào sâu: Cộng đoàn của môn đệ được thương mến 131
10.  LẠI TRONG THẦY ĐỂ SINH HOA TRÁI 136
Bài đọc tiếp (Ga 15 - 17) 137
Hướng dẫn đọc Ga 15, 1-17 139
Để đào sâu: Thánh Thần ngự đến 145
11. ĐỨC GIÊSU CHUYỂN CẦU CÙNG CHA CHO CHỨNG TA  149
Bài đọc tiếp (Ga 15 - 17) 150
Hướng dẫn đọc Ga 17, 20 -23 151
Để đào sâu: Các Kitô hữu trong thế gian 157
12. CÙNG NHAU Ở DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ 162
Bài đọc tiếp (Ga 18, 1-19, 42) 163
Hướng dẫn đọc Ga 19, 25 -37 165
Để đào sâu: Cuộc Thương Khó theo thánh Gioan 173
13. CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH 178
Bài đọc tiếp (Ga 20 - 21) 179
Hướng dẫn đọc Ga 20, 11-18 180
Để đào sâu: Những môn đệ nam nữ của Chúa Giêsu 187
14. TIN VÀO ĐẤNG MÀ ĐỨC GIÊSU MẠC KHẢI CHO TA 193
Bài đọc tiếp (lGa 1, 1 - 4, 6) 194
Hướng dẫn đọc Ga 1, 1- 4 195
Để đào sâu: Các thư của Gioan 201
15. TRONG ĐÚC GIÊSU TÌNH YÊU ĐÃ ĐƯỢC BIỂU LỘ  205
Bài đọc tiếp (lGa 4, 7 - 5, 21) 206
Hướng dẫn đọc lGa 4, 7 - 21 207
Để đào sâu 214
Bản đồ 220
Mục lục 221