Fathe, Son and Spirit
Phụ đề: The Trinity and John's Gospel
Tác giả: Andreas J. Köstenberger, Scott R. Swain
Ký hiệu Tác giả: KO-A
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012949
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích