Tìm kiếm và giữ lấy bình an
Nguyên tác: Recherche la Paix et Poursuis-la
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu Tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004976
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007653
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Bình an nội tâm là điều tối cần thiết trên con đường nên thánh. Tuy nhiên, sống trong một thời đại đầy biến động và lo lắng này, bình an tâm hồn đang bị đe doạ, đang bị bóp chết bởi những thực dụng, hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân. Vậy làm sao để giữ được bình an? Đó là nội dung tác giả muốn chia sẻ với độc giả. Tác phẩm gồm 3 phần: Phần I: Bình an nội tâm, con đường nên thánh Phần II: Phản ứng thế nào trước những gì khiến chúng ta đánh mất bình an Phần III: Các thánh nói gì với chúng ta