Một cái nhìn rất đẹp
Phụ đề: Nhận ra mình qua đôi mắt của Đức Kitô
Nguyên tác: The Magnificent vision seeing yourself through the eyes of Christ
Tác giả: Lloyd John Ogilvie
Ký hiệu tác giả: OG-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002811
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003121
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
1. Nửa thứ hai của lời chúc phúc 15
2. Tình yêu phi thường 27
3. Hoan lạc không ngừng 47
4. Bình an ở trong bạn 63
5. Sống bằng thời gian của Thiên Chúa 75
6. Khi chúng ta thất bại với chính mình 99
7. Có cái cần có 125
8. Bất cứ cái gì xảy ra với long trung thành 147
9. Sức mạnh của sự hiền lành 163
10. Mời gọi vai chính vì bạn xứng đáng 177
Về tác giả 191
Một ý tưởng thú vị 193