Thiên Chúa mà tôi không tin
Tác giả: Juan Arias
Ký hiệu tác giả: AR-J
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002303
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013691
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Những lời chói tai trong Tin Mừng 3
2. Luật tự do 11
3. Chúa tôi trẻ trung 18
4. Kinh nghiệm Phục sinh của chúng ta 21
5. Khi bàng dân thiên hạ ngợi ca phục sinh 25
6. Chúa tôi gây sững sờ 30
7. Ai thực sự được hạnh phúc 33
8. Chúa tôi thì khác 41
9. Đức Kitô không dùng quyền 43
10. Sự bất phục tùng của Đức Kitô 50
11. Thiên Chúa tôi nghèo 58
12. Giáo Hội mà tôi hằng yêu mến 58
13. Chúa tôi mong manh yếu đuối 67
14. Ta sẽ bị xét xử thế nào 70
15. Quyền lực theo Đức Kitô 81
16. Sức manh mới của Đức Kitô 92
17. Tại sao niềm hy vọng lại bị khủng hoảng 101
18. Chúa tôi là tất cả 110
19. Chúa của bạn ở đâu? 113
20. Thiên Chúa mà tôi không tin 121
21. Chúa tôi là thi sĩ 129