Tiếp nhận
Tác giả: Pierre Talec
Ký hiệu tác giả: TA-P
Dịch giả: Lm. Vũ Đăng Trình
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000564
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT: TIẾP NHẬN CUỘC ĐỜI  
I. Tôi thuộc về tạo thành 8
II. Tận tình với sự chết, nhiệt tình với sự sống 19
III. Minh giải những cách sống mới 32
IV. Sống thực 53
PHẦN HAI: TIẾP NHẬN NGƯỜI KHÁC  
I. Những nhịp cầu tiếp nhận 81
II. Ai tiếp nhận các con là tiếp nhận ta 93
PHẦN BA: TIẾP NHẬN CHÍNH MÌNH  
I. Những giai tầng của nhân cách 113
II. Yêu mến chính mình 128
PHẦN BỐN: TIẾP NHẬN THIÊN CHÚA 139
I. Thiên Chúa - tình yêu 139
II. Đức Giêsu tiếp nhận 144
III. Đức Giêsu được tiếp nhận và bị khước từ 153
IV. Thái độ tiếp nhận nơi Đức Maria 161
Sai đi 178