Ngôn ngữ tình yêu
Tác giả: Gary Chapman
Ký hiệu tác giả: CH-G
Dịch giả: Xuân Hương Angel
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003172
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004807
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Cuốn sách thể hiện một cái nhìn tinh tế của tác giả về ơn gọi đích thực của con người trong Thiên Chúa. “Thiên Chúa là tình yêu” thì con người vốn được dựng nên theo hình ảnh Ngài sẽ không còn là chính nó nếu không mang nơi mình tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, việc Thiên Chúa tỏ bày tình yêu là một chuyện, còn việc con người có nhận ra và đón nhận lại là chuyện khác, cũng như ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và diễn tả tình yêu ấy cho tha nhân đã vậy nhưng tha nhân có nhận ra tình yêu ấy hay không lại là vấn đề. Như thế, tình yêu được diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ mà nếu ta không điều chỉnh đúng tần số tình yêu thì ta không có thể đón nhận và trao ban tình yêu được.

Tình yêu có thể được diễn đạt và cảm nhận bằng nhiều cách: hành vi phục vụ, bằng lời yêu thương, bằng tặng phẩm hay một sự tiếp xúc thể lý nào đó, hoặc thời gian hiện diện bên nhau…Có thể nói Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài cho mỗi người bằng một thứ ngôn ngữ riêng, và rằng có bao nhiêu người trên thế giới thì tồn tại bấy nhiêu ngôn ngữ tình yêu. Vì thế, ta cần học hỏi và khám phá cho được ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa, ngôn ngữ tình yêu của chính mình và của người khác để có thể có được mối tương giao thực sự trong tình yêu.