Chìm sâu vào sự hiện diện của Thiên Chúa
Tác giả: Thomas Keating, OCSO, M. Basil Pennington, OCSO, Thomas E. Clarke, SJ
Ký hiệu tác giả: KE-T
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000476
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích