Doctrine de Saint Paul de la Croix sur l'oraison et la mystique
Tác giả: le P. Gaétan du Saint Nom de Marie
Ký hiệu tác giả: GA-P
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011324
Nhà xuất bản: Louvain museum lessianum
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích