Sức mạnh niềm tin Kitô giáo
Tác giả: An Thanh, CSsR
Ký hiệu tác giả: AN-T
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001782
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VÀO ĐỀ 5
HAI VẤN NẠN VỀ NIỀM TIN 5
SỨC MẠNH NIỀM TIN KITÔ GIÁO 7
- Định nghĩa Hạn Từ 7
- Giả thuyết về sức mạnh niềm tin Kitô giáo 10
CHƯƠNG MỘT: KINH NGHIỆM CÁ NHÂN 13
DẪN NHẬP 13
ĐỨC TIN CÓ GIÁ HƠN 15
LỜI CẦU NGUYỆN VÀ HOA TRÁI ĐỨC TIN 19
TIN VÀO TÌNH YÊU CHÚA 22
NIỀM TIN DẪN ĐẾN SỨ VỤ 25
KẾT QuẢ CỦA VIỆC TIN VÀO ĐIỀU CHÚA MUỐN 27
NHẬN ĐỊNH 1 30
CHƯƠNG HAI: CÁC CHỨNG NHÂN 33
DẪN NHẬP 33
CÁC CHỨNG NHÂN TRƯỚC THỜI CHÚA YÊSU 36
- Abraham: Cha của số đông 36
- Môsê: kéo ra khỏi nước 41
- Esther: Hoàng hậu sám hối 44
CÁC CHỨNG NHÂN THỜI ĐỨC YÊSU NAZARETH 50
- Zakkhê: Quân tội lỗi 50
- Martha: "Nếu có Ngài, em tôi đã không chết" 53
- Phêrô: kẻ lưới người 57
- Phaolô: người làm chứng 61
NHẬN ĐỊNH 2 66
CHƯƠNG BA: TRUYỀN THỐNG CÔNG GIÁO 68
DẪN NHẬP 68
CÁC CHỨNG NHÂN TRONG HỘI THÁNH 70
- Giám mục Gregorio Naziano (329-390) 70
- Vua Stephano, Hungari (977-1038) 73
- Antôn Pađova (1195-1231) 76
- Vincent Ferrer (1357-5.4.1419) 81
- Thomas More (1478-6.7.1535) 82
- Gennaro Maria Sarnelli (1702-30.6.1744) 85
- Têrêsa Hài Đồng Yêsu 89
- Giám mục Vasil Velychkovskyj 92
MỘT VÀI SUY TƯ THẦN HỌC 95
1. Giới hạn của con người 95
2. Chúa Yêsu là giải pháp của Thiên Chúa 97
3. Niềm tin phát sinh sức mạnh giải thoát 100
4. Để có được niềm tin Kitô giáo 103
HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 108
NHẬN ĐỊNH 3 114
KẾT LUẬN 117
- NHẬN ĐỊNH 117
- THÚC BÁCH CỦA THỜI ĐẠI 120
PHẦN PHỤ LỤC 125
- Bản chỉ dẫn về việc cầu nguyện 125
- Mười điều cần làm để được chữa lành 140
- Ma túy, thảm họa do thiếu vắng Yêsu 163
THƯ MỤC 169