Giai thoại và danh ngôn các Đấng tu rừng
Tác giả: Benedicta Ward, S.L.G
Ký hiệu tác giả: WA-B
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001438
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích