Những tâm hồn bừng cháy
Phụ đề: Một suy tư về cuộc sống Thánh Thể
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003443
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời người dịch 7
Lời giới thiệu 9
Con đường tới Emmaus 15
Than khóc những mất mát của ta 20
Biện phân sự hiện diện của Thiên Chúa 40
Mời người khách lạ 57
Bước vào sự hiệp thông 72
Ra đi truyền giáo 90
Kết luận 113