Vainqueur Par la Souffrance
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012201
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 16
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích