Có gì mới về Thiên Chúa
Tác giả: Maurice Foumond
Ký hiệu tác giả: FO-M
Dịch giả: Lm. F. Assis Lê Văn Thành
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007740
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007741
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Dẫn nhập 9
Chương I: Con người tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống mình 15
Chương II: Một hạnh phúc không phỉ nguyện  27
Chương III: Khoa học và đức tin, một thời hòa giải 37
Chương IV: Sự tìm kiếm tinh thần của con người hiện đại 45
Chương V: Giáo Hội và lịch sử 51
Chương VI: Thiên Chúa là một tương quan yêu thương 63
Chương VII: Hướng về một kiện toàn 75
Chương VIII: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa mà tôi tưởng tượng 91
Chương IX: Đức Giêsu Kitô, khuôn mặt của Thiên Chúa, hình ảnh của con người hoàn thiện 103
Chương X: Được sống lại với Đức Kitô 117
Chương XI: Một hành động đúng 131
Chương  XII: Tha thứ, thái độ cuối cùng của tình yêu 143
Chương XIII: Con tin ở Ngài 159
Chương XIV: Cầu nguyện: Thời gian Thiên Chúa trả lại khuôn mặt của chúng ta cho chúng ta 177
Chương XV: “Đừng sợ hãi khi phải sống trong một thế giới Thiên Chúa yêu mến” 189
Chương XVI: Giới thiệu đức tin cho ngày hôm nay 195
Chương XVII: Thiên Chúa, niềm cậy trông của tôi 205
Kết Luận 217