Tiếng gọi đến với tình yêu
Nguyên tác: A call to love
Tác giả: Chiara Lubich
Ký hiệu tác giả: LU-B
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003170
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004842
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Phần I: CHÚNG TA THƯA VÂNG CÙNG THIÊN CHÚA 7
NHÂN LOẠI "THƯA VÂNG" CÙNG THIÊN CHÚA TRONG CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC 9
* Tương quan thiết yếu giữa Thiên Chúa và mỗi người 9
* Một tương quan hiện sinh với Thiên Chúa 11
* Tiếng "ừ" của Thiên Chúa đối với nhân loại 11
* Nhân loại thưa "không" cùng Thiên Chúa 13
* Thiên Chúa xét xử với lòng thương xót 14
* Nhân loại thưa "vâng" cùng Thiên Chúa 14
* Kế hoạch của Thiên Chúa trong nhân loại 15
* Những hình ảnh thật về Con của Ngài 17
* Thực thi ý muốn của Thiên Chúa đưa chúng ta tới sự toàn thành toàn 18
* Đức Giê su biểu lộ ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa 19
* Đức Giê su đến để kiện toàn Lề Luật 20
* Đức Giê su thế chỗ của Luật 22
* Đối với người Ki tô hữu Đức Giê su là Luật 23
* Hướng tới việc chúng ta thi hành trọn vẹn: chúng ta được thần hóa 24
* Đối với Giáo Hội sơ khai Đức Giê su là Luật 25
* Thiên Chúa đặt luật của Ngài trong trái tim con người 25
* Tìm kiếm để biết ý Thiên Chúa 26
* Các điều răn và ý định Thiên Chúa 27
Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA TRONG LINH ĐẠO FOCOLARE 29
* Không phải những ai nói" Lạy Chúa, lạy Chúa" nhưng là những người làm theo ý của Ch 29
* Trạng thái hoàn hảo đối ứng với sự hoàn hảo 30
* Con đường nên thánh dành cho mọi người 32
* Cuộc phiêu lưu thần thiêng 32
* Đức Giê su: gương mẫu của chúng ta trong việc thi hành ý Cha 35
* Noi gương các thánh 36
* Hiểu biết ý Thiên Chúa: "điều răn mới" 37
* Lắng nghe "tiếng nói đó" 38
* Giây phút hiện tại 39
* Những khía cạnh được biểu lộ và không biết trước về ý muốn của Thiên Chúa 40
* Tia sáng ý muốn của Thiên Chúa 42
* Trở lại tia sáng của chúng tôi 44
* Tất cả những gì Thiên Chúa ước muốn hoặc cho phép là vì hạnh phúc của chúng ta 46
* Một hiểu biết mới về Đức Maria 48
* Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng tôi: một chuyển động mới trong Giáo hội 48
GIÁO HỘI "THƯA VÂNG" CÙNG THIÊN CHÚA 50
* Ý muốn của chúng ta có thể trùng khớp với ý muốn của Thiên Chúa 51
* Nên thánh và ý muốn của Thiên Chúa 51
* Kế hoạch siêu phàm của Thiên Chúa dành cho chúng ta 55
* Cam chịu ý muốn của Thiên Chúa 56
* Bằng cách nào để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa 57
* Chúa Giê su: mẫu gương của chúng ta trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa 58
* Các thánh- tất cả tuy khác nhau, nhưng giống nhau khi thực hiện thánh ý Thiên Chúa 61
* Chúng ta tìm thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ ở đâu 62
* Lắng nghe "tiếng nói đó" 67
* Đây là điều đức giáo hoàng Phaolo VI nói về tiếng nói này 68
* Giây phút hiện tại 69
GIÁO HỘI THƯA VÂNG CÙNG THIÊN CHÚA 73
* Những khía cạnh được diễn tả và không biết trước về ý muốn của Thiên Chúa 73
* Thánh ý Thiên Chúa và sự đau khổ 77
* Tất cả những gì Thiên Chúa muốn hoặc cho phép 81
* Hoa trái của việc thi hành ý Chúa 81
* Đức Maria và thánh ý Thiên Chúa 88
* Làm thế nào để thực thi thánh ý Chúa 89
* Tầm quan trọng của việc thi hành ý Chúa 92
* Thực thi ý Chúa làm cho chúng ta nên một với Ngài và với nhau 100
Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA TRONG ALPHONSUS LIGUORI, TIẾN SĨ HỘI THÁNH 103
PHẦN II: LỜI SỰ SỐNG  
LỜI SỰ SỐNG VÀ CÁC GIÁO PHỤ 118
LUÔN Ở VỚI LỜI 131
HIỆU QuẢ CỦA LỜI 143
* Lời làm cho chúng ta sống 143
* Lời giải thoát chúng ta 144
* Lời bảo đảm hạnh phúc 145
* Lời biến đổi 145
* Lời thanh tẩy chúng ta 147
* Lời đưa chúng ta đến ơn gọi đặc biệt của chúng ta 147
* Lời khiến thế gian căm thù và người môn đệ được thánh hóa 148
* Lời làm cho chúng ta thấy sự thật 149
* Lời đem lại niềm an ủi 150
* Lời ban cho chúng ta niềm vui 150
* Lời đưa ra việc làm 151
* Lời ban sự khôn ngoan 151
* Lời gìn giữ chúng ta khỏi những bận tâm của con người 152
* Lời chứa đựng mọi sự 152
* Lời dẫn đến sự hiệp thông với Chúa 153
* Lời ban hy vọng sự sống đời đời cho chúng ta 153
* Lời làm cho chúng ta trở nên một 154
* Bất cứ ai không sống lời gây ra chia rẽ 155
* Lời thay đổi não trạng của con người 155
* Lời làm cho mỗi tâm hồn là một thiên đàng 156
LỜI SINH RA ĐỨC KITÔ 158
PHẦN III: BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ TÂN ƯỚC 170
* Thiết lập Bí tích Thánh Thể 172
* Tứ Cựu ước đến Tân ước 175
* Bánh sự sống 178
* Bí tích Thánh Thể trong sách Công vụ Tông Đồ 184
* Bí tích Thánh Thể trong các thư của thánh Phaolo 184
CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA GIÁO HỘI 187
* Cử hành Bí tích Thánh Thể trong Giáo hội sơ khai 188
* Thời kỳ hoàng kim của phụng vụ phương đông và phương tây 193
* Bí tích Thánh Thể ở Tấy Phương suốt thời Trung cổ 197
* Từ công đồng Trento đến canh tân phụng vụ hiện nay 198
* Bí tích Thánh Thể trong thời đại của chúng ta 200
HIỆP NHẤT VỚI ĐỨC KITÔ VÀ VỚI ĐỒNG LOẠI 206
* Bí tích Thánh Thể hợp nhất chúng ta với Đức Ki tô 206
* Bí tích Thánh Thể và sự sống lại của thân xác 215
* Bí tích Thánh Thể và sự biến đổi của vũ trụ 218
* Bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông với đồng loại của chúng ta 220
* Bí tích Thánh Thể và lý tưởng của sự hợp nhất 225 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ NHÂN LOẠI 227 
*Những điều kiện để bí tích Thánh Thể trổ sinh hết kết quả của nó  227 
* Những hiệu quả khách của bí tích Thánh Thể 234 
* Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu 234 
* Kinh nghiệm của Fôcôlarê 236 
* Bí tích Thánh Thể và xã hội loài người 241
* Bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Thần 242