Hoa trong kẽ đá
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002349
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Con đường 13
Vào miền trung 26
Núi 40
Dòng Sông 57
Nhịp cầu 69
Cái quán trọ 83
Hội Hoa Đăng 96
Cây Tre 107
Bông Lúa 118
Hoa Sen trong bùn lầy 132
Con nhện giăng tơ 144
Hòn Vọng Phu 160
Về nhà 178