Dâng tiến Chúa
Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002507
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
1. Dâng tiến Chúa 6
2. Quà Tết cho mình 24
3. Chứng Tích tình yêu 38
4. Ông già với cái bánh bía 57
5. Lạc đường 75
6. Cho tình sống lại 92
7. Trên đỉnh yêu thương 109
8. Ba năm làm táo 129
9. Ngưỡng mộ 143
10. Cái nghiệp se phòng 154
11. Hoa trái dịp hè 169
12. Níu kéo 186