La cité de Dieu de Saint Augustin
Tác giả: L. Moreau
Ký hiệu tác giả: MO-L
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011675
Nhà xuất bản: Jacques Lecoffre et Cie
Năm xuất bản: 1854
Khổ sách: 17
Số trang: 588
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích