Chứng nhân lòng thương xót
Tác giả: ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010672
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010729
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Hành trình thanh luyện nội tâm 9
Đời sống nội tâm 17
Thánh địa lòng thương xót 27
Dấu chỉ lòng thương xót 37
Hiện thân lòng thương xót 45
Sứ giả lòng thương xót 53
Vâng phục và lòng thương xót 54
Được sai đi với lòng thương xót 71
Ơn gọi nên thánh với lòng thương xót 83
Mẫu đời thánh thiện 91
Nên thánh trong đời thường 103
"Hồn" của các chương trình và hoạt động mục vụ 111
Sứ mệnh chữa lành tâm hồn và hòa giải mối bất hòa 121
Đời sống và trách nhiệm mục tử 129
Tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa 137
Sứ mệnh truyền giáo 147
Canh tân niềm vui đức tin 159
Đổi mới trái tim người tông đồ 169
Với tất cả con tim 179
"Chúng tôi rao giảng đấng Kitô chịu đóng đinh" 189
Cộng tác viên trong công trình cứu độ 199
Sứ điệp Fatima 209
Lời kinh Mân Côi 221
Khát khao hạnh phúc quê trời dấn thân cho tha nhân nơi trần thế 229
Hướng về đời sau để dấn thân sống thánh trong hiện tại 241