Như trái mắm
Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007803
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007827
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013403
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 459
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ  5
Lá thư ngỏ gửi cụ Simêon  7
Lá thư ngỏ gửi anh Mat-thêu  13
Lá thư ngỏ gửi Mac-cô  18
Lá thư ngỏ gửi anh Simon – Phêrô  24
Lá thư ngỏ (2) gửi anh Simon – Phêrô  29
Lá thư ngỏ (3) gửi anh Simon – Phêrô  35
Tái bút gửi Simon – Phêrô  41
Lá thư ngỏ gửi thánh Anrê  46
Lá thư ngỏ gửi Gioan  52
Lá thư ngỏ gửi Tôma  57
Lá thư ngỏ gửi anh Saolô  62
Lá thư ngỏ (2) gửi anh Saolô  67
Lá thư ngỏ (3) gửi anh Saolô  72
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô  78
Lá thư ngỏ (2) gửi anh Phaolô  83
Lá thư ngỏ (3) gửi anh Phaolô  90
Lá thư ngỏ (4) gửi anh Phaolô  97
Lá thư ngỏ (5) gửi anh Phaolô  103
Lá thư ngỏ (6) gửi anh Phaolô  110
Lá thư ngỏ (7) gửi anh Phaolô  117
Lá thư ngỏ (8) gửi anh Phaolô  124
Lá thư ngỏ (9) gửi anh Phaolô  130
Lá thư ngỏ gửi Giuda Itcariốt  137
Lá thư ngỏ gửi thân nhân của Đức Giêsu  142
Lá thư ngỏ gửi Đức Mẹ  148
Lá thư ngỏ thứ hai gửi Đức Mẹ  153
Lá thư ngỏ gửi Đức Mẹ  158
Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse  163
Lá thư ngỏ (2) gửi Thánh Cả Giuse  169
Lá thư ngỏ gửi chị Êlisabet  177
Lá thư ngỏ gửi ông Dakêu  183
Lá thư ngỏ gửi chị Mácđala  188
Lá thư ngỏ gửi anh cùi ở Samari  193
Lá thư ngỏ gửi các ông Pharisêu  198
Lá thư ngỏ gửi người đàn bà góa ở Nain  203
Lá thư ngỏ gửi bà góa nghèo  209
Lá thư ngỏ gửi ông Giaia  214
Lá thư ngỏ gửi ông Lazarô  220
Lá thư ngỏ gửi người phụ nữ Samari  226
Lá thư ngỏ gửi người đàn bà ngoại tình  231
Lá thư ngỏ gửi ông Nicôđêmô  237
Lá thư ngỏ gửi ba môn đệ ưu tú  244
Lá thư ngỏ gửi Tiểu vương Philíp  249
Lá thư ngỏ gửi phu nhân Gioanna  255
Lá thư ngỏ gửi em Xalômê  260
Lá thư ngỏ gửi Thượng Tế Caipha  265
Lá thư ngỏ gửi Tổng trấn Philatô  270
Lá thư ngỏ gửi phu nhân tổng trấn Philatô  277
Lá thư ngỏ gửi Xatan  283
Lá thư ngỏ gửi đội canh gác ngôi mộ Phục sinh  289
Lá thư ngỏ gửi Ni cô Diệu Thảo  295
Lá thư ngỏ gửi chị Hồn, Băng  301
Người hành khất khiếm thị  306
Ánh mắt kỳ lạ 311
Nhà lồng chợ đêm hôm ấy  316
Người quỷ ám ở Ghêraxa  321
Năm Căn yêu dấu  327
Hồng ân bất ngờ và hồi hộp  332
Vui buồn đời truyền giáo  337
Rồng vàng và vấn đề hội nhập  341
Con tu hú  346
Thịt heo. Eo ơi!  351
Đi lang thang  356
Đi vào miền đất lạ  363
Con chó Apollô  357
Ngẫm nghĩ sự đời  379
Một học trò có nhiều thầy cô  384
Truyền thống lùi?  392
Chọn đường  396
Giật mình và cáo mình  399
Xưng tội với linh mục là chuyện buồn cười  404
Ông cha mà cũng xanh, trắng, đỏ, tím, vàng  410
Khoe đạo  414
Giáo hội bị mắng vốn  418
Sai lầm: đáng tiếc, nhưng không đáng trách  422
Đạo tại tâm  426
Dâng Mẹ bốn bông hoa  430
Tại sao không có nữ linh mục?  436
Chúa Giêsu là người quá khích?  440
Cấm ly dị là vô nhân đạo?  444
Đi mót lúa  448
Thánh Phêrô là anh hay em của Thánh Anrê  454