Những dấu chỉ của sự sống
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003083
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004938
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 9
PHẦN MỘT- TÍNH MẬT THIẾT 21
1- Tính mật thiết và nỗi sợ 24
2- Tính mật thiết và tình yêu 30
3- Tính mật thiết và đoàn kết 39
PHẦN HAI- TÍNH PHONG PHÚ 51
4- Tính phong phú và nỗi sợ 53
5- Tính phong phú và tình yêu 62
6- Tính phong phú và sứ mệnh 73
PHẦN BA- XUẤT THẦN 81
7- Xuất thần và nỗi sợ 86
8- Xuất thần và tình yêu 95
9- Xuất thần và trật tự thế giới mới 106
kết luận 119
Kinh cầu nguyện cuối cùng 124