In cammino col risorto
Tác giả: Chiara Lubich
Ký hiệu tác giả: LU-B
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012279
Nhà xuất bản: Città Nuova Editrice
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 19
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích