Cuộc chiến thiêng liêng
Phụ đề: Cuộc chiến thiêng liêng theo Thánh kinh, trong Hội thánh và nơi các thánh
Tác giả: John LaBrioia
Ký hiệu tác giả: LA-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006629
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007651
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đề tặng 11
Lời cảm ơn 13
Lời nói đầu 16
Lời nguyện bảo trợ 19
Giới thiệu 22
Phần I: Mưu trước quân thù 37
1. Cuộc chiến bắt đầu 40
2. Cuộc chiến hoành hành 53
3. Cám dỗ 65
4. Quấy phá 93
5. DID IT 108
6. Tổn thương và đau khổ 128
7. Thân xác và linh hồn 149
8. Miệng lưỡi, đôi mắt và đôi tai 164
9. Chỗ bám, chỗ đứng và sào huyệt I 184
10. Chỗ bám, chỗ đứng và sào huyệt II 200
11. Kiêu căng, Nóng giận và thù hiềm 215
Phần II: Huấn luyện tác chiến căn bản 233
12, Kỷ luật đầu quân 235
13. Hãy biết kẻ thù của bạn 250
14. Binh giáp của Thiên Chúa 268
15. Chống lại satan 287
16. Ăn bánh thánh thể 307
17. Cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc 329
18. Các bí tich và Á bí tích 345
19. Đức Maria, Thiên Thần và các thánh 370
20. Ngọi khen, tôn vinh và cảm tạ 397
Phần III: Huấn luyện tác chiến trường kỳ 416
21. Những lời nhắc nhở cuối ngày 419
22. Lời hứa, kiên trì và bình an 443
Phụ lục  
Kinh nguyện mỗi ngày cho cuộc chiến thiêng liêng 456 
Lời bạt   469