Bản đồ đức tin
Nguyên tác: Faith maps
Tác giả: Michael Paul Gallagher
Ký hiệu tác giả: GA-M
Dịch giả: JB. Thái Thuận Hòa
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007960
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007961
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007962
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007963
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Học hỏi từ những người khổng lồ 7
1. John Henry Newman: Nhật ký tự truyện 17
2. Maurice Blondel: Kịch trường của khát khao 41
3. Karl Rahner: Sức hút của điều thần bí 59
4. Hans Urs von Balthasar: Tấn kịch của nét đẹp 81
5. Barnard Lonergan: Cẩm nang hướng dẫn đến tặng vật 101
6. Flanney O’Connor: Công kích trí tưởng 121
7. Dorothee Soelle: Nhần thần bí – nhà tranh đấu tích cực cho đức tin 141
8. Charles Taylor: Áp lực của tính hiện đại 161
9. Pierangelo Sepqueri: Tầm nhận thức và sự tin tưởng 181
10. Joseph Ratzinger: Thiên Chúa mang khuôn mặt con người 201
Kết luận: Đồng quy các trụ cột minh triết 223
Phụ lục, lời giới thiệu của cha Ronald Rolheiser và quyển sách bản đồ đức
Tin: Một lời biện giải tôn giáo đương đại 243