Tình yêu nhập thể
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006164
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006165
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006166
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006167
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích