Discernment and Truth: The Spirituality and Theology of Knowledge
Tác giả: Mark A. Mcintosh
Ký hiệu tác giả: MC-M
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009090
Nhà xuất bản: The Crossroad Publishing Company
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích