Thánh Thể, trọng tâm đời sống của tôi
Nguyên tác: With Burning hearts, a meditation on the Eucharistic life
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn, Nguyễn Thị Oanh
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003145
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 84
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0004937
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009289
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cám ơn 5
Dẫn nhập 7
Trên đường Em-mau 11
1. Chịu mất những mất mát 15
2. Minh định sự hiện diện 29
3. Tiếp đón người khách lạ 41
4. Vào trong hiệp thông 51
5. Đi trong sứ mệnh 63
6. Kết luận 79