Đến mà nghe tôi kể
Tác giả: Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
Ký hiệu tác giả: DO-Q
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000947
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001530
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001531
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001532
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003010
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004985
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ảnh hưởng truyền giáo qua lối sống của linh mục 11
Cảm nghĩ về đại hội hành hương La vang lần thứ 26 18
Cha hay chúa? 24
Chỉnh đốn lại hàng ngũ 29
Chính sách toàn bộ cho vẫn đề mục vụ 32
Chung quanh cái chết của cha Phêrô Maria Mai Văn Hùng 45
Công đồng Vatican II hay sự là sự đổi mới của Giáo hội 49
Cung cách làm việc của nhóm Các giờ kinh Phụng vụ 59
Đạo phục sinh, con đường đưa tới sự sống 68
Đến từ đồng ruộng 71
Đến từ việt nam 76
Đi thăm người bệnh 81
Dịch thế nào cho sát? 84
Đọc Kinh Thánh nhưng đọc thế nào? 86
Đổi mới 109
Du hành anh quốc 112
Gia đình tiếp cận với Kinh Thánh 120
Giảng cho người thời nay 133
Giáo dân đợi chờ gì nơi linh mục? 141
Gương mẫu hội nhập của nghi thức Roma 147
Hiến thân trong bậc tu trì 152
Hiện tượng và ấn tượng 162
Sơ thảo đôi nét về hiện tình Hội thánh tại Việt Nam 166
Hội nhập văn hóa trong nghệ thuật và ngôn ngữ 171
Khái quát về Tin mừng Matthêu 180
Khăn liệm thành Tôrinô 186
Linh mục và chính trị 200
Lời chúa và cuộc sống 205
Lòng mến yêu và trung thành với Hội Thánh 208
Một cái nhìn và một thái độ mới 211
Cảm nghĩ sau một chuyến đi 216
Một phát hiện kỳ thú 220
Một thử thách ghê gớm cho lòng tin 225
Ngậm ngùi thương nhớ 228
Nghĩ gì về Huynh đoàn giáo dân Đa minh? 231
Người chỉ huy lãnh đạo 235
Nguồn gốc dòng Citeaux 238
Âm nhạc trong phụng vụ Kitô giáo 248
Tính nhân bản trong cách hành xử của linh mục 264
Nhân mùa lễ hội 270
Óc nệ luật và tinh thần sáng tạo 273
Phê chuẩn và chuẩn nhận 284
Phục vụ tin mừng: danh hiệu riêng của dòng Đa minh 290
Phụng vụ: một định hướng ưu tiên trong sáng tác 296
60 năm nhìn lại 300
Sống ở mai khôi 307
Sửa đổi và dịch lại 320
Tất cả là hồng ân 324
Thánh thiện theo Công đồng Vaticano II 326
Thánh Giêrônimô, tổ phụ các dịch giả Kinh Thánh 335
Thấy và tin 342
Tìm hiểu ý nghĩa các từ Hip ri, Itraen, Do thái 344
Tìm lại khuôn mặt trẻ của Giáo hội 349
Tin mừng và các sách Tin mừng 366
Trong bóng mây chiều 370
Đường hướng mới về Phụng vụ và Âm nhạc 378
Vui buồn trong cái chết 383