Cánh cửa của tôi luôn rộng mở
Phụ đề: Một cuộc đối thoại với Antonio Spadaro
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Nguyễn Minh Triệu S.J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007400
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007403
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhà trọ Thánh Matta, 9h50 thứ hai 19 tháng 8    11
Phỏng vấn ĐTC Phanxicô   12
I  
Jorge Mario Bergoglio là ai?  19
Tại sao Ngài trở thành một Giê-su hữu?  21
Một Giê-su hữu trở thành một Giám mục giáo phận Rô-ma điều đó có nghĩa gì?  22
Dòng Tên  24
Khuôn mẫu Phê-rô Favre, ‘vị linh mục cải cách’  27
Kinh nghiệm cai quản trong Hội thánh  29
Dòng Tên  31
II  
Suy nghĩ với Hội thánh  47
Các Hội thánh trẻ trung và các Hội thánh cổ xưa  50
Hội thánh như một bệnh viện dã chiến  51
Một Giáo Hoàng tu sĩ sau 182 năm  56
Các bộ trong giáo triều Rô-ma; Tính đồng đoàn, đại đoàn  57
Phụ nữ trong đời sống của Hội thánh  59
Công đồng Vaticanô II  60
Hội thánh, một bệnh viện dã chiến  61
III  
Tìm và thấy Thiên Chúa trong mọi sự  85
Sự chắc chắn và những sai lầm  87
Chúng ta phải luôn lạc quan?  89
Một nền linh đạo cho thời đại chúng ta  91
IV  
Nghệ thuật và sự  sáng tạo  99
Những biên cương và phòng thí nghiệm  102
Việc tự hiểu mình của con người  105
Chúng ta phải sáng tạo  108
V  
Cầu nguyện  117
Nền tảng việc cầu nguyện  119
Một ly nước mơ không thể quên  124
Phụ lục  126
Bài nói chuyện của ĐTC Phanxixô với cộng đoàn các nhà văn tại  “ La Civilta cattolia”  126