Niềm vui giữa lòng bể khổ
Phụ đề: Những lời Mẹ Têrêsa dạy về niềm vui đích thực
Nguyên tác: "Suffering Into Joy" What Mother Teresa Teaches about True Joy
Tác giả: Eileen Egan, OSB, Kathleen Egan, OSB
Ký hiệu tác giả: EG-E
Dịch giả: Thạch Thảo
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000371
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015536
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

1. Bộ mặt của đau khổ trong thế giới hôm nay 3
2. Thi hành công việc của Chúa Giêsu: các thừa sai Bác ái 14
3. Một con tim hoan lạc: Từ bỏ tất cả vì Chúa Ki-tô 27
4. Đau khổ của người vô tội 39
5. Sự đơn sơ: Niềm vui của khó nghèo vật chất và tinh thần 57
6. Niềm vui của giáo huấn bằng gương sáng 74
7. Niềm vui thuần khiết…bí mật của sự kiên trì cầu nguyện  96
Phụ chương một: Hãy làm những điều nhỏ mọn bằng tình yêu lớn lao: Các cộng tác viên của Mẹ Têrêsa 114
Phụ chương hai: Bữa điểm tâm cầu nguyện quốc gia tại thủ đô Washington, D.C 117