Dieu existe je L'ai rencontré
Tác giả: André Frossard
Ký hiệu tác giả: FR-A
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009621
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích