Trái chín đầu mùa
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009417
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Trái chín đầu mùa 5
2. Anh em bảo Thầy là ai? 11
3. Ý nghĩa của danh xưng "con loài người" 40
4. Đức Giêsu con loài người 52
5. Đức Kitô, sự sống dồi dào 94
6. Chúa đi ăn cưới 112
7. Nhập thể là đảm nhiệm 118
8. Nhập cuộc là liên đới 126
9. Đồng kỳ trần 131
10. Khi Chúa cùng sám hối 136
11. Trung gian gặp gỡ 141
12. Gương Chúa Giêsu 147
13. Thái độ Chúa Giêsu 152
14. Đức Giêsu con người thực tế 157
15. Chúa gây chia rẽ 161
16. Đức Giêsu và giới trẻ 167
17. Noel 1993 205