Giấc mơ của Thượng Đế
Phụ đề: Tầm nhìn hy vọng cho thời đại của chúng ta
Tác giả: Desmond Tutu
Ký hiệu tác giả: TU-D
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001044
Nhà xuất bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003127
Nhà xuất bản: Thời Đại
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Thượng đế tin con người 8
Giấc mơ của Thượng đế 30
Thượng đế yêu thương bạn dù bạn là ai 43
Thượng đế yêu thương kẻ thù của bạn 56
Thượng đế chỉ có chúng ta mà thôi 73
Nhìn bằng đôi mắt yêu thương 85
Sự thinh lặng: Lắng nghe tiếng nói của Thượng đế… 117
Thời viên mãn 132
Lời cuối: Bạn trong giấc mơ của Thượng đế 149