Plus près de Dieu
Tác giả: Gaston Salet, SJ
Ký hiệu tác giả: SA-G
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011543
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 17
Số trang: 153
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích