Cité mystique de Dieu
Tác giả: R.P. Croset, Franciscain
Ký hiệu tác giả: CR-R
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011963
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1857
Khổ sách: 21
Số trang: 636
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích