La cité mystique de Dieu
Tác giả: F-D. Joret, Franciscain
Ký hiệu tác giả: JO-F
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011805
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1857
Khổ sách: 21
Số trang: 655
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích