Trình thuật của một khách hành hương
Tác giả: Jean Gauvain
Ký hiệu tác giả: GA-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009139
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 297
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cầu khẩn Chúa Giêsu 5
Trình thuật một 9
Trình thuật hai 37
Khách hành hương bị bọn cướp tấn công 40
Câu chuyện của Ngài chỉ huy 46
Tìm sự thanh vắng 54
Câu chuyện của người giữ rừng 56
Những việc thiêng liêng 64
Chó sói tấn công 73
Cô gái trong làng 82
Lành bệnh cách kỳ lạ 94
Đên IKoutsk 106
Trình thuật ba 109
Cuộc đời của người hành hương 110
Trình thuật bốn 117
Một gia đình chính thống 122
Bác nông dân mù lòa 161
Nhà bưu điện 170
Vị linh mục miền quê 175
Trên đường Kazan 181
Trình thuật năm 189
Trình thuật sáu 271
Bí quyết về ơn cứu độ được bày do lời  cầu nguyện liên lỉ 282