Lời thì thầm của Chúa
Phụ đề: Những nẻo đường khác nhau trong hành trình tâm linh
Tác giả: Michael Rondet, SJ
Ký hiệu tác giả: RO-M
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000150
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003125
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005023
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mấy lời ngỏ cùng độc giả 5
Ngọn đèn soi bước chân con 7
PHẦN I: TRƯỚC NGÃ TƯ ĐƯỜNG 13
Chương I: Những nẻo đường tâm linh ngoại biên 14
Chương II: Người Kitô hữu đứng trước phong trào thời đại mới 25
Chương III: Thiên Chúa và thế giới 42
Chương IV: Còn cầu nguyện được nữa không sau thảm trạng ở Auschwitz 54
Chương V: Tận cùng của kinh nghiệm 62
PHẦN II: TÌM LẠI CĂN TÌNH KITÔ GIÁO 73
Chương VI: này Chúa ngươi ở đâu? 74
Chương VII: Thánh Thần Chúa ngự trên trời 87
Chương VIII: Thầy ở kia và đang gọi em 95
Chương IX: Nét độc đáo của kinh nguyện Kitô giáo 104
Chương X: Các thế hệ nhân chứng 112
PHẦN III: LÀM ViỆC VỚI SỰ PHÂN ĐỊNH 123
Chương XI: Phân định trong đời sống Giáo hội 125
Chương XII: Cùng quyết định dưới sự thúc đẩy của Thiên Chúa 141
Chương XIII: Để giúp phân định một ơn gọi 149
Chương XIV: Thiên Chúa ó ý định riêng cho mỗi người chúng ta không? 158
Chương XV: Từ ước ao nên thánh tới tình nguyện trở nên nghèo hèn 169
PHẦN IV: SỐNG ĐỨC TIN VÀO THIÊN CHÚA BA NGÔI 181
Chương XVI: Hiệp nhất trong Thánh Thần 183
Chương XVII: Sống độc thân, nhưng để cho ai?  192
Chương XVIII: Một đời để già đi 206
Chương XIX: Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu cao độ 214
Lời bạt 227