Cảm nghiệm ân tình Chúa
Tác giả: Nt. Maria Mỹ Lê, LHC
Ký hiệu tác giả: MY-L
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001320
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cầu chúc 13
Lời giới thiệu 15
Lời ngỏ 17
1. Tâm tình cảm tạ 19
2. Tôi tìm kiếm Chúa 21
3. Bồng Chúa Hài Nhi 28
4. Niềm tin được xác tín 33
5. Đợi chờ 37
6. Thức tỉnh 39
7. Ơn biến đổi 45
8. Chọn một 51
9. Ai bằng Chúa 54
10. Thánh danh Giê su cao trọng và quyền năng 60
11. Quả thật 65
12. Độc giải độc 70
13. Tình yêu thắp sáng 76
14. Con tim trở thành tấm bánh 79
15. Như giọt nước 82
16. Ngôn ngữ của Thiên Chúa 86
17. Sức mạnh của cầu nguyện 94
18. Mười chìa khóa của cầu nguyện 98
19. Giấy thông hành 101
20. Đôi mắt yêu thương 107
21. Mẹ Maria trong đời tôi 114
22. Tôi sống với Chúa mãi mãi 117
23. Cắm đời con vào Ta 120