Con có thể uống
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Đức Giang, CMC
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007095
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014878
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu: Chén vàng và chén thủy tinh 13
Dẫn nhập: Câu hỏi 19
Chương 1: Cầm lấy 25
Chương 2: Chén đau thương 31
Chương 3: Chén niềm vui 39
Chương 4: Nâng lên 49
Chương 5: Chén chúc tụng 57
Chương 6: Mừng cuộc sống 65
Chương 7: Việc uống 73
Chương 8: Chén cứu độ 79
Chương 9: Uống cạn 87
Kết luận: Trả lời 95
Lời bạt: Một chén, một thân thể 99