Nhưng ai là người thân cận của tôi?
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000546
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 122
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 11
1. Yêu thương là chu toàn lề luật 13
2. Phục vụ là yêu thương 21
3. Yêu thương là hy sinh 26
4. Ai là người thân cận của tôi 31
5. Người thân cận của thầy Tư tế 38
6. Người thân cận của thầy Lê-vi 50
7. Không khiêm tốn, thì không biết được người thân cận của mình là ai 65
8. Người truyền giáo của thế kỷ 21, là người thân cận của mọi người 75
9. Kinh Lạy Cha, làm cho chúng ta trở nên người thân cận của anh em 84
10. Đức Maria, mẫu gương của người thân cận 111
Lời kết 120