Thách đố
Nguyên tác: Challenge
Tác giả: Mark Link, SJ
Ký hiệu tác giả: LI-M
Dịch giả: Antôn và Đuốc Sáng
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000353
Nhà xuất bản: St. Pauls, Bandra, Mumbai
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 442
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. THÁCH ĐỐ 1
Phụ bản A 161
Phụ bản B 165
Phụ bản C 169
II. QUYẾT ĐỊNH 173
III. HÀNH TRÌNH 311
IV. KHẢI HOÀN 387