Thách đố
Nguyên tác: Challenge
Tác giả: Mark Link, SJ
Ký hiệu tác giả: LI-M
Dịch giả: Antôn và Đuốc Sáng
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000353
Nhà xuất bản: St. Pauls, Bandra, Mumbai
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 442
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015580
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 21
Số trang: 442
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa  
Cách dùng sách  
I. Thách đố 1
1. Bạn là ai? 6
2. Bằng lòng với chính mình 18
3. Đời sống của bạn 30
4. Thiên Chúa là ai? 42
5. Thiên Chúa và bạn 54
6. Kế hoạch của Ngài 66
7. Nguyên lý và nền tảng 48
8. Tội lỗi 90
9. Ý thức tội lỗi 102
10. Ngày phán xét 114
11. Sự chết 126
12. Chúa tha thứ 138
13. Lòng biết ơn 150
Phụ bản a 161
Phụ bản b 165
Phụ bản c 169
II. Quyết định 173
14. Ơn gọi của người lãnh đạo 178
15. Tiếng gọi của vua 188
16. Truyền tin 198
17. Giáng sinh   208
18. Hai cờ hiệu 218
19. Ba hạng người 228
20. Ba mức độ khiêm nhường 238
21. Chúa chịu phép rửa và bị cám dỗ 250
22. bài giảng trên núi 260
23. Môn đệ được yêu 270
24. Người môn đệ được tha thứ 280
25. Môn đệ cầu nguyện 290
26. Môn đệ phục vụ 300
27. Quyết định 310
III. Hành trình 321
28. Chống đối 326
29. Bữa tiệc ly 338
30. Bữa tiệc thánh ngày hôm nay 348
31. Hấp hối trong vườn 358
32. Đường Thánh giá 368
33. Đóng đanh 378
IV. Khải hoàn 387
34. Sống lại 392
35. Sự sống lại ngày nay 402
36. Lên Trời 412
37. Lễ Hiện Xuống 422
38. Chiếm ngưỡng tình yêu Thiên Chúa  432