Chúng tôi đã gặp thấy Chúa
Nguyên tác: We Have Seen the Lord
Tác giả: Carlos G. Valles, SJ
Ký hiệu tác giả: VA-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008098
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008165
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 9
1. Anh chàng lính dù và vị linh mục 15
2. Sống đạo ngay hôm nay! 21
3. Những chứng nhân cho sự kiện Phục sinh 26
4. Chiều thứ bảy trên sân thượng 41
5. Vị tổ sư đời thứ sáu 49
6. Điều cụ thể giải thích điều trừu tượng 54
7. Người Do thái và người Galata 65
8. Thánh Augustin đã thay đổi lập trường 72
9. Nhà ga xe lửa 81
10. Ai trốn ai? 91
11. Một ngàn đầu gia súc 100
12. Ngôi thứ nhất số ít 108
13. Từ Calcutta đến Hollywood 117
14. Sức mạnh phục vụ  140
15. Từ trung gian vươn đến kinh nghiệm 158
16. Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng 165
Đôi dòng về tác giả 170