Hoa trái thinh lặng
Nguyên tác: Thoughts in Solitude
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001053
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1: Những khía cạnh của đời sống thiêng liêng 15
Phần 2: Yêu mến sự cô tịch 71